Sinceritat i altres treballs. Obres escollides de Donald Meltzer

sinceridadTHUMBSINCERIDAD Y OTROS TRABAJOS. OBRAS ESCOGIDAS DE DONALD MELTZER. Editado por Alberto Hahn. Spatia. Buenos Aires 1997

Sincerity and others works. Collected papers of Donald Meltzer. Karnac Books. London 1994

Sinceridad y otros trabajos, Buenos Aires, Spatia, 1997.

Aquest llibre està format per una sèrie de treballs de D. Meltzer, realitzats al llarg de 35 anys. Abraça un ampli ventall de temàtiques: psicopatologia de nens i adolescents, psicopatologia adulta (narcisisme, estats fronterers, neurosis obsessiva, psicosis), tècnica psicoanalítica, teoria del desenvolupament i de reflexió entorn idees de W. Bion i Money-Kyrle.

Van ser publicats en diverses revistes durant aquests anys i la seva recopilació ens permet un recorregut per l’evolució e interessos de l’autor.

Cal destacar, per la seva originalitat, els següents treballs: Retorno al imperativo: una implicación ética de los descubrimientos del psicoanálisis (1965), Interpretación rutinaria e interpretación inspirada: su relación con el proceso de destete en el análisis (1973), Dimensiones técnicas de la interpretación: la temperatura y la distancia (1976), El proceso psicoanalítico: veinte años después, el marco del encuentro analítico y la recolección de la transferencia (1986).

Un llarg article, de 100 fulls d’extensió, inèdit fins el moment de la seva publicació, dona nom al llibre: “Sinceridad: un estudio en el clima de las relaciones humanas” (1971). Utilitzant els textos del dramaturg Harold Pinter-“The Dwarfs” (els nans), “The Brithday Party” (La festa d’aniversari) i “The Homecoming” (El retorn a casa)- en forma de material clínic, Meltzer desenvolupa un anàlisis sistemàtic i detallat i planteja idees tan noves com mobilitzadores. Aquest treball, de difícil lectura, planteja el problema de la diferenciació entre la sinceritat o no sinceritat en les relacions humanes.

Aquest llibre es pot comprar a través de la llibreria Casa de la Paraula. Si està interessat, premi en el següent vincle. Llibreria Casa de la Paraula