Claustrum

ClaustrumTHUMBDonald Meltzer (1992): Claustrum, Bs. As., Spatia ed., 1994.

Donald Meltzer (1992): The Claustrum, Perthshire, Clunie Press.

The Claustrum, llibre publicat en 1992, és la culminació del pensament de Meltzer fins aquell moment, en perfecta continuïtat i coherència amb els seus treballs anteriors. Com ell mateix diu, el seu és un treball en progressió i mostra la forma en que el concepte d’IP ha tingut influència en la seva tasca clínica des del principi. Com ja és sabut, aquest mecanisme comprèn una doble fenomenologia, identificatoria i projectiva. Però, així com altres autors s’han centrat en els aspectes identificatoris o maníacs, Meltzer ha dirigit la seva atenció cap als aspectes projectius o claustrofòbics, no tractats per altres investigadors.

Claustrum recull la seva experiència respecto com opera la IP des d’aquest punt de vista i les seves conseqüències per al desenvolupament de la ment individual. La perspectiva és totalment postkleiniana, en el sentit, tal i com assumeix Meltzer, no només d’anar molt més enllà d’allò implicat per Klein en la seva formulació sobre la IP, sinó potser inclús d’allò que ella hagués acceptat.

Des d’aquesta perspectiva, ens ofereix una visió de la ment, emfatitzant les dimensions geogràfica i epistemològica. Respecte la primera, ja havia iniciat la seva comprensió en el seu treball, de 1965, sobre la masturbació anal, quan formula la IP en objecte intern, com a recurs davant el dolor de la separació. Posteriorment, “Sincerity” (redactat en l’any 1971, però no publicat fins el 1998 per A. Hahn), “Estados Sexuales de la mente” (1973), “Exploración del Autismo” (1975), “Vida Onírica” (1984), “Estudios de metapsicología Ampliada” (1986) i “La Aprehensión de la Belleza”, son les passes successives que ha anat fent cap a la comprensió i descripció de com es construeix i es viu l’objecte intern matern, destacant la importància de considerar la dimensió geogràfica (implicada en l’obra de Klein) i també la dimensió estètica de la ment (totalment original de Meltzer) que s’han d’afegir a les altres ja descrites clàssicament.

Aquest llibre es pot comprar a través de la llibreria Casa de la Paraula. Si està interessat, premi en el següent vincle. Llibreria Casa de la Paraula

 

CLAUSTRUM

ClaustrumTHUMBDonald Meltzer (1992): Claustrum, Bs. As., Spatia ed., 1994.

Donald Meltzer (1992): The Claustrum, Perthshire, Clunie Press.

The Claustrum, libro publicado en 1992 es la culminación del pensamiento de Meltzer hasta ese momento, en perfecta continuidad y coherencia con sus trabajos anteriores. Como él mismo dice, el suyo es un trabajo en progresión y muestra la forma en que el concepto de IP ha ido influyendo en su tarea clínica desde el principio. Como se sabe, dicho mecanismo comprende una doble fenomenología, identificatoria y proyectiva. Pero así como otros autores se han centrado en los aspectos identificatorios o maniacos, Meltzer ha dirigido su atención hacia los aspectos proyectivos o claustrofóbicos, no tratados por otros investigadores.
Claustrum recoge su experiencia sobre cómo opera la IP desde ese punto de vista y sus consecuencias para el desarrollo de la mente individual. La perspectiva es totalmente postleiniana, en el sentido, como asume Meltzer, no sólo de ir mucho más allá de lo implicado por Klein en su formulación sobre la IP, sino quizás incluso de lo que ella hubiera aceptado.
Desde tal perspectiva nos ofrece una visión de la mente enfatizando las dimensiones geográfica y epistemológica. De la primera, ya había iniciado su comprensión en su trabajo de 1965, sobre la masturbación anal, cuando formula la IP en objeto interno, como recurso ante el dolor de la separación. Posteriormente, Sincerity (redactado en 1971, pero no publicado hasta 1998 por A. Hahn), Estados Sexuales de la mente (1973), Exploración del autismo (1975), Vida Onírica (1984), Estudios de Metapsicología Ampliada (1986) y La Aprehensión de la Belleza , son pasos sucesivos en su comprensión y descripción de cómo se construye y se vive el objeto interno materno, llamando la atención sobre la importancia de considerar la dimensión geográfica (implicada en la obra de Klein) y también la dimensión estética de la mente, (totalmente original de Meltzer), que han de añadirse a las otras ya descritas clásicamente.

Este libro se puede comprar a través de la Librería Alibri. Si está interesado, haga click en el siguiente vínculo. Librería Alibri